2016. december 6.

Mikulás * Szent Miklós legendája


Szent Miklós legendája

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával érsek Nagybátyjához, Patara város kolostorába költözött. Felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokúton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált! Zarándokútról visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városába, ahol legendás körülmények között püspökké választották.


52 évig volt püspök. Évek alatt a szeretete, a gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak püspökük, de még vezetőjüknek is tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Éhínség idején a teljes Egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította, amiért szembe került az Egyházzal, halála után, ezért az engedetlenségért egy időre ki is tagadták az Egyházból.


Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is:

A kolostor szomszédságában él egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra is alig jutott. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött keszkenőbe, és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandalló szerű tűzhelybe száradni, és az pont bele esett. Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, a hóborította Taurus hegyről, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák, hogy maga a Tél-Apó jön el ezekkel, az ajándékokkal. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan darab, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő! De kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. 

Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte "Noel Baba"-nak, ami azt jelenti "Ajándékozó Apa". A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást. 

Forrás: mikulasfalva.com
2016. december 4.

Csillag Sziget - A Tudás napja


Mit hoz 2017 ?
Angyali Világ üzenetei * a Karma tanításai 

2017.01.21.-én, szombaton 10:00 - 17:00 között

a Csillag Szigeten (Budapest XIV. kerületben) egy kozmikus utazás részeként megismerheted milyen karmikus leckéket tanulunk a mostani időszakban. Megismerheted az égi Világ segítő erőit, és megtudhatod milyen kapcsolatban vagy Velük.

A nap programja


Ezen a napon megismerheted a Földi Létezés karmikus ciklusait és üzeneteit. Megláthatod milyen fejlődési Útvonalon fejlődik a Lélek, és jelen életünkben miért vagyunk itt a Földön. 


Megbeszéljük miről is szól a mostani 2016 Mars éve, és hogy milyen változást hoz a 2017-es év. A Föld kozmikus történetében 2017-ben, a tavaszi napéjegyenlőséggel egy új ciklus indul el, ami a mi Életünkre is hatással van.

Végig száguldunk az Univerzumon és megmutatom, hogy egy-egy égi kapun keresztül milyen égi Világgal tudunk összekapcsolódni. 
Megismerheted az égi szférák, az Angyalok Világát és megtudhatod melyik égi fény, hogyan segít az Életedben. ... A nap végén megláthatod, hogy a születéskori csillagos égboltod alapján Te milyen égi szférákkal állsz kapcsolatban.

Szeretettel várlak, ha úgy érzed itt a helyed.

Bejelentkezés módja


A tanfolyamot Budapest XIV. kerületben, 
a Csillag Szigeten tartom, mely maximum 7 főt tud befogadni. 

A nap találkozási díja: 14000 Ft.

Kérlek, a valós RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKOD
az angyalutja@gmail.com EMAIL CÍMEN ERŐSÍTSD MEG. 

Ez alapján tudom visszaigazolni, hogy 
kik tudnak részt venni rajta, figyelembe véve a 7 fő létszámot. 

Megértésedet köszönöm.

Fénnyel, Szeretettel és Áldással, ...

Esztergomi Gréta * Gretazus *

Csillag Sziget Csillagforrás

2016. december 1.

Csillag Sziget Ajándékutalvány


☆ CSILLAG SZIGET ☆ AJÁNDÉKUTALVÁNY ☆

Egy lehetőség karácsonyi meglepetésre.

Lepd meg Önmagad vagy szeretteid egy Lélekmosollyal.


Segítek, hogy ráláss az élethelyzetedre, az eddig megtett Utadra, segítek megtalálni az ösvényedet, és megmutatom hogyan tudsz rajta végigmenni. ... Mindenből van kiút, de az Útról Te döntesz, és az Úton Neked kell végigmenni.


Az ÉLET a TIÉD, a VARÁZSLÓ TE VAGY! ॐ

Ha érdekel a lehetőség, az árak, akkor keress az elérhetőségeimen.

Fénnyel, Szeretettel és Áldással, ... Esztergomi Gréta * Gretazus *

☆ Csillag Sziget ☆ Csillagforrás ☆

2016. november 30.

Mit ünnepelünk Karácsonykor?

 

Mit ünnepelünk Karácsonykor?

A karácsony ősi gyökere a téli napforduló ünnepéhez kapcsolódik. A Téli napforduló a különböző népeknél hagyományosan a napistenség születésének volt az ünnepe. A történelem során szinte minden nép és minden vallás ekkor ünnepelte a fény diadalát a sötétség felett, illetve az új év kezdetét több kultúrában ezektől az ünnepektől számolták.
A Napistenség születésének kultusza szorosan összekapcsolódott az anyaistennő erőteljes tiszteletével. Ez figyelhető meg már az ókori Babilonban is. Egyiptomban Hóruszként tisztelték, akit minden év téli napfordulójakor az örök szűz, Ízisz szült meg. Vonásait a keresztény "kis Jézus" vette föl, aki minden esztendőben kisdedként jelenik meg ott, ahol várják. Hiszen fontos funkciója van. Ő hozza a karácsonyfát és az ajándékokat. Jézus születésének ünnepe csak a 4. században került december végére.


A görögök hite szerint Diké uralma alatt volt az aranykor, a rómaiak szerint Itáliában Saturnus (Kronos) uralkodása alatt élték e boldog korszakot az emberek. Magyar mondáinkban különösen a hajdan Az aranykert nevű Csallóköz szigetéről, mint a boldog és a jó embereket boldogító tündérek lakóhelyéről, szólók említenek ilyen édeni kort. Ez volt az aranykor, a bőség és a jólét háborítatlan ideje.
A Római Birodalomban Sol Invictusként tisztelték a napistenséget. Születésének napját, december 25-ét Aurelianus császár (270-275) tette kötelező ünneppé az egész birodalomban, hitük szerint ugyanis ekkor született újjá Mithrász napisten. Ettől kezdve állami ünnepként szerepelt, miként napjainkban is. A Sol Invictus fesztivál első napja a mai naptár szerint december 21-re esett (ez a csillagászati napforduló napja), csak ez az akkor használatos Julián naptár szerint december 25. volt. Amikor évszázadokkal később Európa átváltott a Gergely-naptárra, az ünnep dátuma december 25. maradt annak ellenére, hogy a téli napforduló nem erre a napra esik.Sokakban talán föl sem merül, hogy miért éppen karácsonykor érzik úgy az emberek, hogy az év minden más ajándékozását felülmúlva kellene megajándékozni egymást? Ebben hagyományban,  az aranykor ősi  ünnepének továbbélését látjuk.  
A  szaturnáliát december 17-23 között ünnepelték Saturnus isten tiszteletére. Neki hódoltak a Saturnalia ünneppel valamivel december közepe után, az év legrövidebb napjain. A természet megújulásának és a nappalok hosszabbodásának kezdete feletti örömben, vidámságban, a bőséges lakomákban töltötték. 
A szaturnáliák idején hatalmas ajándékozások folytak, elsősorban a kisgyermekek irányában, de hasonlóképp a felnőtt polgárok között is. Az emberek ajándéközönnel árasztották el egymást. Ehhez járult, hogy napokon át, roskadásig megrakott asztalok körül mindenki kedvére ehetett, ihatott, lakomázhatott. Mindezzel a saturnusi aranykor bőségét igyekeztek visszaidézni egy rövid időre. 


Ne feledjük, karácsonykor a fény újjászületését ünnepeljük. Ahogy a természetben megszületik a fény, úgy kívánom, hogy bennünk is szülessen meg a szeretet fénye. … Legyen ez a fény születésének és a bőség megteremtésének ünnepe, melyben mind az anyag és mind a lélek világa is gazdagodjon.

2016. november 27.

Advent idején


ADVENT IDEJÉN

Advent van, s átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés.
Rájövök ismét - tán ezredszer -, hogy szépen élni gyakran túl kevés.
Szeretni szóban és tettekben, hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal, öleléssel, hogy emléked hibátlan legyen.

Most visszarepülök gondolatban gyermeki önmagamba újra …
Látom, amint kályha mellett nagyanyám fagyos lábujjamat gyúrja.
Hársfateát tölt poharamba: „Idd meg! Nem fogsz fázni majd!”
Átmelegedett testem, valóban s én azt hittem a tea tette azt.

Ma már tudom, tőle volt meleg. Ölelés, szeretet, gondoskodás,
ezek voltak mitől az a „jó” a testem és lelkem járta át.
Ez adta azt a boldog érzést, mi ma is rám tör, ha a múltba révedek.
Hiánya - így advent idejében -, fájón kéri vissza az elmúlt éveket.

Emlékszem a finom illatokra, ami a konyhát járta át,
mikor sült a finom mézes, és a lágyan foszló mákos kalács.
Arca piros volt az izgalomtól, mikor a szobába engedett,
csilingelt egy üvegpohár szélén: „Itt az Angyalka! Megjelent!”

Futottunk mind a fenyő köré, ámultunk, örültünk nagyon.
Ezt a boldog érzést gyermekeimnek minden karácsonykor átadom.
Már sokadszor töltjük el nélküle a karácsony szent ünnepét,
de lelkemben ott mosolyog képe, ahogy átöleli a gyermekeit.

Mert az ünnep attól sokkal szebb lesz, ha gyertyafényben rá emlékezünk.
S tudom, onnan fentről ő is nézi: Ugye mindenkit szeretünk?
Jusson szép szóból bárkinek! Simogató, ölelő kezekből,
mosolytól csillogó szemekből áradó tűz gyújtson fényeket!

Muzsika szálljon a gyermek kacajból, áhítat járja át a lelkeket!
A szeretetet, mit tőle tanultunk naponta adjuk át mindenkinek.
Drága Advent köszöntünk, Lelkünk téged epedve várt,
Hajnalfényed közöttünk hintsen szerte arany sugarát.
2016. november 23.

ÚJ KEZDETEK * Az elengedés titka


ÚJ KEZDETEK * Az Elengedés titka

Ami fájdalmat okoz Neked, az már nem épít Téged.
Légy őszinte Önmagadhoz, és nevezd nevén a dolgot: 
Mi okoz fájdalmat? …  és ... Mondd ki !
Utána engedd, hogy az érzések felszakadjanak.
Nyisd ki a tenyered, nyisd meg a szívedet és engedd ki.
Ez az elengedés első lépése.


A neheztelés olyan akadály, amely meggátolja, hogy tovább tudjunk lépni az adott helyzetünkben. Megmerevít minket, és ezzel nemcsak a Másikat, hanem Önmagunkat is büntetjük. Miért? Mert a neheztelésünk nem hagyja, hogy jól érezzük magunkat, és élvezzük az életünket, mert megannyi megkeményedett dühgombóc szorítja a torkunkat.

De hogyan lehet ezt a neheztelést elengedni? Mielőtt egymásnak esnénk, előbb Önmagunkban kell rálátnunk a helyzetünkre. … És itt fontos, hogy Önmagadhoz legyél őszinte. Sokkal könnyebb a Másikat okolni, vagy Önmagad marcangolni, hogy „Hogy tehetted ezt? … Hogy tehettem ezt?”.

Tudd, hogy ott akkor a múltban, minden érintett azt tette, ahol tartott az életében. … Te is megérted, hogy kisgyerekkorodban, amikor még a labda gurítását tanultad, nem volt lehetséges, hogy azt profin kezeld. Ott és akkor kiskorodban, még az első lépéseket tetted meg a labda megismerésében. Most már egészen mást jelent Neked a labda. …


Így a múlt nehéz helyzeteiben se vádold hát a Másikat vagy Önmagad. Azért találkoztatok pont ott és akkor, hogy közösen tapasztaljátok meg azt a helyzetet, azt az érzést. Az ok, amiért találkoztatok, hogy megtapasztaljátok. … A titok: Ebben a tapasztalásban rejlik a Te bölcsességed,  ez a Te tudásod, amire a Másik tanított meg. … És bár most még nehéz a szíved, de fogadd el, hogy ezt a bölcsességet csak Ő hozhatta el, legyen az bármilyen fájó is.

Nézd meg a történetedet. Gondolatban menj fel egy hegytetőre és néz le Önmagadra, a történetedre, és lásd EGÉSZÉBEN. Észre fogod venni, hogy minden helyzetben egymásnak mutattatok tükröt. Ott voltál érzékeny, amit Önmagadban sem tudsz elfogadni. … Ha ezt meg tudod tenni, akkor már túl is vagy a nehezén.

Amikor már látod, hogy a történet elejétől, a mostani helyzetig mi vezetett el, akkor engedd el a hozzá kapcsolódó fájdalmadat és félelmedet. … Nem a történetet kell kitörölni a múltadból, hanem a hozzá kapcsolódó neheztelést. … Hidd el, mindenen túl kell lépni egyszer, mert csak így fejlődhetsz, így mehetsz előre. Akkor tudsz továbblépni, ha a régi történetet ÖSSZEGZED, és LEZÁROD azt, ami nem működik!

„Elengedni nem könnyű. Csak érzéssel, csak lélekkel lehet. Semmi köze az elméhez, a gondolatokhoz. Csak a szívhez van köze.”

Nem kitörölni kell a múltat, hanem a megélt félelmedet, a nehéz érzelmekhez való ragaszkodásodat kell elengedned! … Egyszerűen csak engedd el. … Engedd el az ítélkezést. … Engedd el a vélemények kavargását a fejedben. … Engedd el az okoskodást. … Engedd el a bizonytalanságot. … Engedd el a ragaszkodásod. Teljesen és tökéletesen, kétely és aggodalom nélkül, egyszerűen csak engedd el azt a nehéz érzést, amit a szívedben őrzöl.

Mindenki a Maga útját járja. 
Nem lehet senkit magadhoz "láncolni". 
Amikor már nincs mit egymásnak adni, engedni kell, hogy Te is és Ő is szabadon mehessen tovább. 

Ez a Szeretet legszebb cselekedete.


Utána tudatosítsd magadban, … ha kell, mond ki, … ha kell, írd le, hogy mi az, amit megtanultál. Ezzel a tudással lettél Te több és gazdagabb. … Hidd el, mindannyian ugyanezt tesszük, mindannyian ugyanúgy átmegyünk a nehéz leckéinken. …

Viszont pont ezek a találkozások által leszünk erősek, és válunk bölccsé. … A szép benne, hogy mindannyian másban vagyunk többek és bölcsebbek, mert más tanításokat választunk. … A bölcsességünk része, hogy amit tanultunk azt használjuk is. …Hisz azért élted át, hogy tanulj is belőle. Ha fittyet hánysz a tanultakra, akkor újra szembesülsz vele, de már egy nehezített formában.

Ha túl lépsz a múlt árnyain, a jutalom sem marad el! … Emlékszel? Gyermekkorodban, amikor magad mögött hagytad a szobai játékokat, és kiléptél a napsütötte udvarra vagy játszótérre, akkor már elengedted a szobában történtek sérelmeit, és kinyílt számodra az új játék lehetősége. …

Így van ez az életedben is: Amikor kilépsz a múlt fogságából, akkor látod – és csak akkor látod meg –, az új utakat és lehetőségeket. … És ha nyitott vagy, akkor elindulnak feléd az új benyomások, új élmények.

"Minden dolog, amire szükséged van az életedben, idejében fog elérkezni hozzád! Se nem előbb, se nem később nem kapod meg! Minden olyan dolog, legyen ez egy könyv, egy személy, vagy bármi más, idejében fog felbukkanni az életedben. Pontosan akkor, amikor megértél rá, és be tudod fogadni a tanítást, amit nyújt számodra!”

Kívánok Neked Boldog Új Kezdeteket!

"A létezés türelmesen vár.
Amikor azt látja, hogy magad próbálkozol, ő nem szól bele – csak vár.
Akár a végtelenségig is várhat, hiszen a létezésnek nem sietős.
Ő maga az örökkévalóság.

De abban a pillanatban, hogy már nem küszködsz tovább,
hogy felhagysz minden erőfeszítéssel, az egész létezés megindul feléd és beléd hatol.

Ekkor először kezdenek el megtörténni a dolgok."

(Osho)


Az, hogy milyen módon tudunk rálátni a történetünkre, és 
milyen módon tudjuk a ragaszkodásunkat, félelmeinket elengedni, … 
mindenkinél máshogyan történik.

Erre nincs előre megírt recept. Ebben azok tudnak segíteni, akik igazán és szívből ismernek. ... 
A születési időpontod alapján, aki megfelelő ráhangolódással nézi a horoszkópod, megmutathatja neked azt, hogy Te hogyan tudsz rálátni az életedre, hogyan tudsz újra kezdeni.

Ha szeretnél ebben előrébb lépni, segítek.

2016. október 22.

Mágikus Teremtő Nap * 10 milliószoros nap

Mágikus Teremtő Nap * 10 milliószoros nap

Te is biztos észrevetted, hogy a saját Életednek vannak különleges, varázslatos pillanatai, amikor hirtelen minden összeáll és valami áttörés történik az Életedben.

Az ősi hagyományok is őriznek ilyen mágikus energiákat hordozó lehetőségeket. ... Ilyen a Teliholdhoz vagy Újholdhoz köthető Mágia vagy a Tibeti hagyományokon alapuló 10 Milliószoros energiákat teremtő Napok.

Ismered a mondást: "Aki nem hiszi, járjon utána ..."

HISZEK A GONDOLATAINK ÉS ÉRZÉSEINK ÁLTAL TEREMTETT ERŐBEN !

2016.10.22. Szombat

Ezen a napon lesz az idei év negyedik 
10 MILLIÓSZOROS ENERGIÁKKAL teli napja.

Ezen a napon a Nap és a Merkúr jelenleg a Szűz csillagképeben belül, az Angyali birodalom kapui előtt haladnak el. A Nap és Merkúr találkozóját pedig, az égbolt másik oldaláról a Halak csillagképből az Uránusz figyeli.

Ezen égi energiák csodás ÉGI KAPCSOLÓDÁSOKAT, KOMMUNIKÁCIÓKAT TEREMTHETNEK. Most könnyedén megérezheted az angyalok üzeneteit. Légy nyitott a megérzéseidre.

Ugyan ezen a napon és a hétvégén (Október 20-24-e között) egy másik csodás égi erő is meghinti a Földi légkört. Az égbolton, mint a karácsonyfa villódzó fényei az Orion csillagkép égi tartománya előtt hullócsillagok jelennek meg az égbolton.

Az Orion csillagkép az esti 21:30 körüli órákban jelenik meg a keleti horizonton, majd hajnalban a déli égbolt irányában, magasan a horizont felett látható. Bár napközben nem láthatjuk, de az energiák attól még elérnek minket, az Orion előtt szikrázó hullócsillagok a délelőtti órákban az égbolt délnyugati irányában lesznek. 11:00 óra magasságában tűnnek el a nyugati horizonton.

Az Orion a Teremtés erőiről üzennek számunkra. Arról, hogy úgy tudunk fejlődni az Életünkben, ha mindaz amiben nincs már harmónia, abban felismerjük, hogy hol kell változnunk vagy változtatnunk az Életünkben.

Most a hullócsillagok FÉNYT GYÚJTHATNAK az Életünkben arra, hogy hol, miben szeretnénk TEREMTENI, ALKOTNI, vagy hol, miben kell VÁLTOZNUNK az Életünkben.

NOS, … ehhez tegyük hozzá, hogy a 10.22. szombat a tibeti hagyományok szerint 10 milliószoros nap. … Ez a nap emlékeztető nap, hogy éljünk olyan spirituális értékrendben, ami inspirálóan hat ránk, és környezetünkre.


AZ ÉGI ENERGIÁK ÁLTAL, MAI NAP OLYAN PILLANATOKKAL AJÁNDÉKOZHAT MEG MINKET, AHOL MEGÉRINTHETNEK MINKET AZ ÉGI VILÁGOK ÜZENETEI, ÉS MOST NAGYOBB FÉNYT ADHATUNK MINDANNAK AMIT TESZÜNK, ÉRZÜNK VAGY GONDOLUNK.

MA MINDEN GONDOLAT, SZÓ, BESZÉLGETÉS ÉS ELINDÍTOTT ÚJ ÚT 10 MILLIÓSZOROS ENERGIÁKKAL VALÓSUL MEG, ... akkor, amikor beértünk az adott dolog befogadására és megélésére.

Mit jelent ez a mindennapokban? 

Ma minden megnyilvánulásod, tetted következményei tízmilliószorosan hatnak és hatnak vissza rád. Amivel ma foglalkozol (gondolsz és teszel), azok nagy energiával testet és formát öltenek a térben és az időben. Olyan ez, mintha fénysugárral megvilágítanád és felerősítenéd a gondolataid és tetteid.


Hogyan tudsz ma teremteni, elengedni, varázsolni?

Ma figyelj jobban oda a gondolataidra, az érzelmeidre.
Ha negatív gondolatok és érzések jelennek meg benne, akkor „csípd őket fülön”, és engedd el őket:

1, Tedd fel a kérdést magadban: Mi zavar? Mi van a háttérben? … Ha őszinte vagy magadhoz, a válasz megjelenik benned gondolatként, képként, vagy érzésként (Ez a lecke, a tanulás része). 

2, Majd engedd el az adott érzést vagy gondolatot: Mond ki magadban, hogy mit engedsz el, ezen szavakkal „Itt és most elengedem …”. Fontos, hogy jelen időt használj. … Majd végy mély lélegzetet és erőteljesen, hirtelen fújd ki a levegőt, benne a negatív gondolataiddal és érzéseiddel. … Összesen 3-szor engedd ki így a levegőt. (Ez a légzéstechnika fizikailag és lelkileg is méregteleníti a szervezeted.)

Koncentrálj ma a pozitív gondolatokra és tettekre, mert most ezeknek hatalmas energiát tudsz adni.

Egyrészt időzítsd úgy a feladataidat, 
hogy ma azokat végezd el mind a munkádban, mind az otthonodban, a magánéletedben, a kapcsolataidban, … amibe nagy energiát akarsz fektetni, vagy amit hosszú távon akarsz megvalósítani. 
Engedd el ma a képzeleted ... álmodozz és tervezgess! … Ezeknek a gondolatoknak, most hatalmas teremtő fényenergiát adsz.

Másrészt, ha egy szeretnél egy kis 
varázslást is beletenni, akkor ma gyújtsd gyertyát.
Amikor álmodozol, akkor csak „bambulj bele” a lángba. Engedd, hogy a belső gondolataid, vágyaid így a felszínre kerüljenek. … Majd ezeket a gondolatokat írd le. Az írás megerősíti, lepecsételi a kérésed. ... Ezt tedd olyan helyre, ami számodra a legszentebb. (Én a házi oltáromra szoktam kitenni.) De ha szeretnéd el is égetheted, így a kérés ezzel felszáll az égbe.

A mágia titka, hogy hittel tedd és a végén engedd is el a kérésedet! 

„Legyen úgy, ahogy számomra és mindenki számára a legjobb.”

Aranyosi Ervin: Vers a 10 millió-szoros napra!

Akarj egy szebb világot, mely sokkal gazdagabb!
Teremts elég pénzt hozzá, tedd gazdaggá magad!
Uraljon az az érzés, hogy bármid meglehet!
Áramoltasd a pénzt és gazdagítsd életed!

Sose kívánd a másét, neked is jut elég,
csak engedd áramolni, hadd ömöljön feléd!
Kívánd azt, hogy a bőség másnak is meglegyen,
ne kívánja tiédet! Ki éhes, mind egyen!


Ha rád talál a bőség, fogadd el, jár neked!
Álmaid váltsd valóra, gazdagítsd életed.
Szórd szét a gazdagságot, s teremts neki helyet,
támogasson tervedben, vágy, hit és képzelet!


Engedd, hogy lelked mindig, a hála járja át!
Tanuld meg elfogadni, s a titkot add tovább!
Akarj egy szebb világot, mely sokkal gazdagabb!
Teremts elég pénzt hozzá, tedd gazdaggá magad!


Holdanya és a Természet ereje,
Legyetek itt és most Velem.
Angyalok védelme és a Hold fénye,
Vigyázzon most Felettem.

Ha senkinek sem árt a kérésem,
Teljesüljön úgy, ahogy lehetséges.
Vigyétek Áldásomat az égbe,
Az Utamat segítsétek és védjétek.

Így van Most és Mindörökké!

Gretazus